Visoms www.signalopikas.lt parduodamoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurių sąlygos bei terminai nurodomi tų prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone.

Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.

Garantinio aptarnavimo laikotarpis yra nurodytas garantiniame talone.

Garantiniam laikotarpiui pasibaigus, prekės priimamos po garantiniam remontui.

Iškilus nesklandumams dėl prekių kokybės, rekomenduojame kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinę informaciją galite rasti prekės garantiniame talone.

Norėdami išvengti nesusipratimų, siūlome atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, o taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir pirkėjo parašas.

Pateikiant prekę remontui, būtina pateikti galiojantį prekės garantinį taloną. Garantinis remontas atliekamas pagal gamintojo serviso dokumentaciją. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos.